ที่อยู่/แผนที่

ที่ตั้ง       :              119  หมู่ 9   ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัด ลำปาง

อาคาร     :             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จังหวัด   :              ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ :      52100

ประเทศ   :              ไทย

โทรศัพท์  :             054-237399      089-9996020