ขอเชิญเที่ยวงานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก ครั้งที่ ๑๐ ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก ครั้งที่ ๑๐ ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายในงานพบกับกิจกรรม

– การประกวดกระทงฝีมือ (กระทงเล็ก)
– การประกวดสะเปาและขบวนประกอบ
– การประกวดหนุ่มสะเปา สาวยี่เป็ง
– การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
– การสาธิตการจุดบอกไฟดอก
– การแสดงโคมไฟประดับ
– การสาธิตการทำกระทงประดิษฐ์
– การออกร้าน กาดหมั้วนักศึกษา