ความแตกต่างระหว่าง ม.ปลาย กับ ป.ตรี

ความแตกต่างระหว่าง ม.ปลาย กับ ป.ตรี

ชวนทุกคนลองมาฟังมุมมองของพี่ๆ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 ที่ให้ข้อคิดเห็นเรื่องความแตกต่างในการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรั้วโรงเรียน กับ ระดับปริญญาตรี ในรั้วมหาวิทยาลัย

โพสต์โดย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019