บทสัมภาษณ์จากประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บทสัมภาษณ์จากประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ลองมาฟังบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ท่านที่สอง ได้แก่ อ.วีรชัย สว่างทุกข์ ซึ่งท่านเป็นประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โพสต์โดย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2019