มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

⚙ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ⚙
⌨ กรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
http://lprumis.lpru.ac.th/academic/onlineregis/index.php
👉 ตั้งแต่ วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2562 นี้
👉 พิมพ์ทะเบียนประวัติจากระบบ เพื่อเป็นหลักฐานวันรายงานตัว