ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ Chiang Mai Robot Games 2019 (CMRG2019)

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1  ได้แก่

  1. นายพลวัฒน์ วงค์จินา
  2. นายนพรัตน์ กุลจักร์
    พร้อมด้วย อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ Chiang Mai Robot Games 2019 (CMRG2019) โดยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2 ประเภท ประกอบด้วย
    1) BEAM Line Tracing Robot
    2) Programmable Line Tracing Robot
    ณ ศูนย์การค้าพันทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

รูปภาพ